Fastlane 2020 incentive Warunki programu

– Ta promocja dotyczy wszystkich sprzedawców ScanSource z siedzibą w Europie

– Dostawcy uczestniczący w programie Fastlane 2020 to: Datalogic, Elo, HoneywellPanasonic i Zebra

– Dotyczy wszystkich produktów i usług zakupionych i zafakturowanych w ScanSource od dostawców uczestniczących w programie Fastlane 2020 między 1.04.2020 a 31.12.2020 r.

– Mechanizm kampanii: sprzedawcy będą musieli zwiększyć w drugim, trzecim i czwartym kwartale 2020 r. skalę zakupów w ScanSource produktów dostawców uczestniczących w programie Fastlane. Co kwartał Twoje przychody i procentowy wzrost przychodów rok do roku dla każdego z dostawców będą przeliczane na punkty do ogólnej tabeli liderów. Sprzedawcy, którzy zgromadzą najwięcej punktów na jednego dostawcę w ciągu trzech kolejnych kwartałów, wygrają bilet na wycieczkę od tego dostawcy.

– Bilety dostępne u każdego dostawcy:

  • Datalogic: 10 biletów dla sprzedawców
  • Elo: 3 bilety dla sprzedawców
  • Honeywell: 13 biletów dla sprzedawców
  • Panasonic: 3 bilety dla sprzedawców
  • Zebra: 17 biletów dla sprzedawców

– Inne nagrody:

1. Co kwartał sprzedawcy z największą liczbą punktów na jednego dostawcę otrzymają wyjątkową nagrodę Fastlane.

  • Datalogic: 20 kwartalnych nagród
  • Elo: 5 kwartalnych nagród
  • Panasonic: 10 kwartalnych nagród
  • Honeywell: 20 kwartalnych nagród
  • Zebra: 20 kwartalnych nagród

2. Zdobywcy największej liczby punktów pod koniec roku wygrają: miejsce na 3-dniowej wycieczce VIP ScanSource do Rondy w Andaluzji w marcu 2021 roku, skupionej wokół wyjątkowego doświadczenia jazdy na ekskluzywnym torze Ascari.

a. Nagroda obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie i przejazdy w trakcie 3-dniowej wycieczki

b. Przejazdy do i z lotniska w Maladze nie są uwzględnione i muszą być opłacone przez zwycięzców

– ScanSource poinformuje potencjalnych zwycięzców w ciągu piętnastu (15) dni roboczych od zakończenia okresu promocyjnego. Aby otrzymać nagrodę, przedstawiciel firmy partnera musi zwrócić formularz odbioru nagrody w ciągu 15 dni od powiadomienia. ScanSource nie będzie akceptować formularzy odbioru po upływie tego okresu.

Kampania jest dostępna dla partnerów dokonujących zakupów od firmy ScanSource Europe i sprzedających produkty firmom będącym użytkownikami końcowymi. Dystrybutorzy nie mogą brać udziału w promocji. Sprzedawcy, którzy kupują i sprzedają produkty innym sprzedawcom, nie mogą brać udziału w promocji.

– Uczestnictwo w programie motywacyjnym wymaga pełnej i bezwarunkowej zgody partnera na niniejsze warunki oraz akceptacji decyzji ScanSource, które są ostateczne i wiążące. Zdobycie nagrody jest uwarunkowane spełnieniem wszystkich niniejszych wymagań.

– Biorąc udział w konkursie, sprzedawca wyraża zgodę na przestrzeganie obowiązujących warunków.

– Akceptując nagrodę, sprzedawcy potwierdzają, że posiadają do tego upoważnienie swojej firmy.

– Jeśli firma chce, aby tylko jedna osoba kontaktowa otrzymywała wiadomości e-mail i miała dostęp do celów firmy oraz aktualizacji, powinna poinformować o tym ScanSource mailowo: marketing@scansource.eu

– Nagrody zostaną przyznane w imieniu firmy sprzedawcy, a w celu spełnienia niniejszych wymagań należy wybrać przedstawiciela danej firmy. Nagrody nie mogą być przekazywane innym osobom i nie podlegają zwrotom oraz muszą być zaakceptowane w przyznanej postaci. Nie podlegają też wymianie na gotówkę ani inny towar zastępczy.

– Zwycięzca jest odpowiedzialny za podatki oraz wszystkie inne koszty i wydatki niewymienione powyżej, w tym koszty transportu do Malagi i z powrotem.

– Tej kampanii nie można łączyć z innymi kampaniami.

– Firma ScanSource zastrzega sobie prawo do przedłużenia, modyfikacji lub anulowania tej promocji w dowolnym momencie.

f– ScanSource zastrzega sobie prawo do zastąpienia nagrody inną o takiej samej lub większej wartości, jeśli z jakiegokolwiek powodu pierwotna nagroda będzie niedostępna (według własnej oceny ScanSource).